Sidhuvudbild

Stora Svea

Stora Svea

På Stora Svea är barnen mellan tre och sex år och lärandet bygger på den välkända Montessoripedagogiken där barnens egna behov av lärande stimuleras. Sång och musik är ett viktigt inslag och barnen är ute och leker både på förmiddag och eftermiddag för att också stimulera både den grovmotoriska utvecklingen och lek i större grupp.

30051234-9E3C-4C7C-9228-BB75D0CD4124.jpg

E4A57510-156C-4584-8DA2-0413052DB733.jpg

C0743B64-0952-4469-9824-6BE6AE3F9154.jpg