Sidhuvudbild

Lilla Svea

På Lilla Svea är barnen mellan ett och ett halvt år och tre år. De är ute i friska luften under större delen av dagen för att tillfredställa det naturliga rörelsebehovet. Pedagogiken präglas av Maria Montessoris motto "hjälp mig att hjälpa mig själv".
Vi strävar efter att hålla fasta rutiner som ger barnen känsla av trygghet och alla vardagliga aktiviteter tas tillvara för träning av färdigheter och självförtroende.

1D7CC042-B977-4BE4-A499-3786A0E513CF.jpg 142F46DC-DE2F-44F0-9369-AB9D47F9D2D2.jpg

38C7A4C5-1837-4194-9D23-9341C23E8E4B.jpg

46A2CC15-348C-4CD0-A87E-AD95E4E552F4.jpg