Sidhuvudbild

Föräldraengagemang

Ekonomisk Förening - vad innebär det?

Rektorn och personalen ansvarar för planeringen av den pedagogiska verksamheten. Vi föräldrar ser till att personalen har de rätta förutsättningarna att kunna genomföra det arbetet. Detta innebär bland annat att vi har det övergripande ekonomiska ansvaret samt ansvar som arbetsgivare. Alla familjer deltar också på olika sätt, antingen i styrelsen eller i någon av arbetsgrupperna.